Wykazanie zapisów niezgodnych z prawem w studium gminnym

Miło mi poinformować ,że prowadząc Kancelarię uzyskałam po pięciu latach prawomocny wyrok NSA w sprawie II OSK 3069/15 zgodnie z którym na mój wniosek NSA oddalił w dniu 21 lipca 2016 r, trzecią skargę kasacyjną Gminy Ł i wydając 6 wyrok zakończył wieloletnie postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie wykazania nieprawidłowości zapisów w studium gminnym.
W sprawie nieprawidłowości zapisów w studium gminnym wydano łącznie w sprawie 8 wyroków WSA i NSA.
Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze IFIII.4131.18.2014 a rozstrzygnięciem nadzorczym IFIII.4131.1.90.2016 unieważnił w całości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pracę prawniczą nad udowodnieniem Gminie Ł błędów w zapisach prowadziłam 5 lat.
Obsługa niniejszej sprawy i podobnych pokazuje jaką musi się wykazać determinacją każdy z nas dowodzący swoich często bardzo oczywistych racji petent.
Pozostaje mi mieć nadzieję ,że dzięki niniejszej sprawie , mieszkańcy Gminy Ł będą mogli skorzystać z pracy orzeczniczej sądów administracyjnych WSA i NSA wykonanej przez tak wiele składów .
Mieszkańcy natomiast uzyskają nowe możliwości na rozwijanie swojej działalności gospodarczej .
Jedna sprawa trwała 5 lat a przecież jest ich jeszcze tak wiele..
Z uszanowaniem