Ceny ustalane są indywidualnie z klientem przy uwzględnieniu nakładu i czasu pracy poświęconego dla Klienta, a także rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.