null

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 

MAŁGORZATA ZARYCHTA- SURÓWKA

LEGAL ADVISER & BARRISTER


prev next

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa zaprosić do współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzatą Zarychta-Surówka.

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Małgorzata Zarychta-Surówka, która aplikację prawniczą odbyła w latach 1991-1994 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach a 20.01.1995r. uzyskała wpis na listę OIRP w Katowicach pod nr KT 1852.


Udzielamy porad prawnych, opracowujemy opinie prawne, umowy, wezwania, wszelkiego rodzaju pisma w tym przedprocesowe, przygotowujemy formularze do urzędów np. KRS-u, pomagamy w rejestracji działalności gospodarczej, spółek, stowarzyszeń, fundacji itd. Prowadzimy sprawy przed organami administracji państwowej i samorządowej. Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych toczących się w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami administracyjnymi.

Pomagamy w windykacji należności od dłużników.

Nasze usługi obejmują rozpoczęci procesu sądowego, doradztwo, przygotowanie pism procesowych oraz aktywną reprezentację i obronę interesu prawnego Klienta przed sądami.


Naszym przewodnim hasłem jest łacińska paremia: 

Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać.

Zapraszamy Państwa do współpracy!