Świadczymy usługi w zakresie:

 • PRAWA GOSPODARCZEGO
 • PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
 • PRAWA PRACY
 • PRAWA RODZINNEGO (SEPARACJE, ROZWODY, ALIMENTY)
 • PRAWO CYWILNEGO
 • PRAWA HANDLOWEGO (TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, PROWADZENIE SPRAW SPÓŁEK)
 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 • UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • SPORÓW W ZAKRESIE ZAWARTYCH UMÓW
 • EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI 
 • OBSŁUGI SPORÓW SĄDOWYCH PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI WSZYSTKICH INSTANCJI